Program untuk Mengurangkan pecahan kepada penyebut yang sama

Program ini mengurangkan pecahan menjadi penyebut biasa.
Hingga 5 pecahan dapat dihitung.
  • Nilai input terhad kepada nombor semula jadi dengan maksimum 3 digit untuk pengangka dan penyebutnya.
  • Abaikan jika pengangka atau penyebutnya adalah "0".
Pengiraan

Sila masukkan nilai