Program pengiraan untuk mencari pembahagi sepunya terbesar

Ini ialah program pengiraan mudah untuk mencari pembahagi sepunya terbesar (G.C.D.).
Anda boleh memasukkan antara dua dan lima nombor dan program akan mengira dan memaparkan pembahagi sepunya terbesar bagi nilai ini.
* G.C.D. ialah singkatan untuk "Greatest Common Divisor".
  • Terdapat sehingga 5 nombor.
  • Nilai yang ada ialah: hingga "99999"
Pengiraan

Sila masukkan nilai