Program pengiraan untuk mencari gandaan sepunya terkecil dengan mudah

Ini adalah program untuk mencari gandaan paling jarang dengan mudah.
Masukkan nilai dan ketik / klik "Jalankan", program akan mengira dan menunjukkan L.C.M mereka.
L.C.M. adalah singkatan untuk "Least Common Multiple".
  • Terdapat sehingga 5 nombor.
  • Nilai yang ada ialah: hingga "99999"
Pengiraan

Sila masukkan nilai